Končno poročilo

Projekt se je uspešno zaključil. V spodnjih dokumentih je možen vpogled v končno poročilo.

Vsebina:

Table:

Ankete:

Infrastruktura

Gradnja naravne mlake

Mlake nudijo bivališča mnogih redkim, ogroženim in zavarovanim vrstam, med njimi tudi vsem našim dvoživkam. Mlake so za večino dvoživk mesta, kjer se parijo in odložijo jajca oziroma ličinke – imenujemo jih tudi mrestišča.

vir slike: marn.at

Pomembno je, da imajo v mlaki tako ličinke kot odrasli osebki na voljo dovolj skrivališč in hrane. Pestrost živalskih in rastlinskih vrst prispeva k splošni raznolikosti organizmov v mlaki.

Na spodnji povezavi si lahko preberete nekaj nasvetov pri gradnji naravne mlake, dobre za domovanje dvoživk: http://www.ckff.si/projekti/interreg/dokumenti/zlozenka_mlake.pdf

Manica Markelj

Poizkusna postavitev naravoslovne učne poti

V soboto, 19. 10. 2013 smo izvedli testni dan projekta. Obiskovalci Rožnika so si lahko na 6 tablah ogledali koncept naravoslovne učne poti, ki ga v sodelovanju s prostovoljci pripravlja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Najlepša hvala vsem udeležencem in prostovoljkam, brez katerih bi bilo nemogoče izpeljati tako zanimiv in pozitiven dogodek. Hvala tudi Mestni občini Ljubljana, ki nam je dovolila uporabo javnih površin za ta namen.

Občutki po dogodku so zelo pozitivni. Zdi se, da je ideja o naravoslovni učni poti na Rožniku večini obiskovalcev všeč in se z njo strinjajo. Raziskave mnenja obiskovalcev smo se lotili tudi strokovno; kmalu bomo predstavili rezultate anket, ki jih je izpolnilo izpolnilo okrog 100 obiskovalcev.

Ker slika pove več kot tisoč besed, predlagamo, da si ogledate spodnjo galerijo in tako dobite boljši vtis o dogodku.