Splošni opis NUP in glavni elementi

Elementi, ki bodo sestavljali naravoslovno učno pot:

 1. Dva kraka:
  1. Gozdno-lesni
  2. Naravoslovno-biološki
 2. Informacijska točka
 3. Tehnološka podpora:
  1. Spletna stran
  2. Aplikacija Android/iOS

Gozdno-lesni krak poti bo predstavljal splošna dejstva o gozdu, značilnosti, prednosti in posebnosti gospodarjenja z gozdom v Sloveniji, gozdno-lesno verigo (od drevesa do lesnega izdelka), les kot energent ter gozd in les kot ključna faktorja za razvoj Slovenije. Ta del poti bo sledil principom klasične gozdno-učne poti (večinoma bo sestavljen iz informacijskih tabel) in bo potekal od parka Tivoli do Mosteca. Ker je potek tega kraka predviden po široki, peščeni gozdni cesti, menimo, da table ne bodo preveč motile obiskovalčevega doživljanja gozda. Del kraka bo tekel po Jesenkovi gozdno učni poti in ga vsebinsko dopolnjeval.

Naravoslovno-biološki krak poti se bo ukvarjal z naravnimi značilnostmi in posebnostmi območja. Vseboval bo naslednje sklope vsebin: mokrišča in zaščitene vrste, dvoživke, favna, izobraževalni pomen območja, trim steza in opazovalnica. Poleg naravoslovnih vsebin bo vseboval tudi dva sklopa, ki bosta naredila naravoslovno učno pot bolj zanimivo – gozdno glasbo in geocaching. Pri idejni zasnovi tega kraka naravoslovne učne poti smo bili pazljivi na estetsko podobo gozda in uporabili najnaprednejše ideje (dobre prakse) na tem področju iz slovenskega in širšega prostora.

Informacijska točka bo v Mostecu in bo povezovala oba tematska kraka poti. Na njej bodo v obliki zloženk in informacijskih tabel na voljo splošne informacije o naravoslovni učni poti. Točka bo tudi kažipot, ki bo usmerjal obiskovalce, predvidene pa so tudi zanimive vsebine za otroke.

Spletna stran bo močno integrirana v naravoslovno učno pot in bo predstavljala zelo pomembno informacijsko podporo vsebinam na poti. Na spletni strani bodo lahko uporabniki našli številne informacije in zanimiva dejstva o gozdu. Zelo pomembno je kakovostno oblikovanje spletne strani in splošne podobe. Na večini točk bo poleg url naslova dostopna tudi QR-koda, s pomočjo katere bodo uporabniki lahko hitro dostopali do razširjenih vsebin na spletni strani. Na spletni strani bodo vsebine na voljo tudi v angleščini.

Aplikacija Android/iOS bo omogočala bogatejšo izkušnjo naravoslovne učne poti. Glede na GPS-lokacijo uporabnika bo prikazovala različne vsebine glede na to, kje se bo nahajal – lahko bo služila kot osebni vodič po poti. Prednost aplikacije pred spletno stranjo bo popolna prilagojenost za mobilne naprave, za delovanje pa ne bo potrebovala interneta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: