Lipa – slovensko sveto drevo

Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka in zbirateljica ljudskega izročila ter etnološkega gradiva tedensko prispeva drobce iz bogate zakladnice slovenskega ljudskega izročila.

Dobra, stara, domača lipa pred slovensko domačijo je dajala senco mizi pod lipo, gostila je čebele z bližnjega čebelnjaka, dajala je lipovo cvetje za zdravilen čaj, odganjala je zle duhove in prinašala hiši varnost. Lipa – ta dobra varuhinja – je od pradavnine slovensko in slovansko sveto drevo.

Lipa je tudi eno tistih dreves, v katerem se že dolga tisočletja skriva prastari lesni duh, zato še danes potrkamo po lesu, če si želimo varnosti pred kako nesrečo – »Hej, ti, dobri, stari lesni duh, zbudi se in pazi name!« Pod lipo so se v slovanski dobi zbirali starešine, se posvetovali in razsojali spore. Družila jih je senca lipe – tam se je moralo govoriti le resnico!

V zgodovini našega naroda je lipa odigrala izjemno vlogo. Dolga stoletja je bila vaška lipa središče slovenske vasi. Združevala je vas v trdno povezano enoto. Pod košato krošnjo vaške lipe so se vaški gospodarji dogovarjali o skupni žetvi, skupni košnji, skupni mlatvi, o skupni paši na vaški gmajni, o vsem, kar je bilo treba narediti za skupno dobro. V Prešernovi Vrbi še danes občudujemo kamne, postavljene v krog pod vaško lipo – kolikor kamnov – toliko vaških gospodarjev. Če je med njimi nastal kak prepir, ga je razsodila pravda pod lipo. Vse se je dogajalo pod lipo – pravda pod lipo, zbor pod lipo, pesem pod lipo, ples pod lipo …

V poletnih večerih so se pod vaško lipo zbirali fantje in prepevali fantovske pesmi preden so se razkropili pod okna deklet. Ob nedeljah in praznikih pa se je pod vaško lipo oglasila harmonika in vas je pod lipo veselo zaplesala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: