Izris poti

Za določitev mikrolokacij na naravoslovni učni poti je bilo potrebno natančno izrisati pot. Tako sva se z Majo odpravili na teren, tokrat z autocadovimi podlagami in fotoaparatom. Naredili sva zaznavno analizo prostora v skicah, ki nama je pomagala pri izdelavi končne karte. Na ta način sva lahko določili potek poti in z inventarizacijo poiskale že obstoječe kvalitete v prostoru. Zanimale so naju predvsem mikrolokacije, ki bi bile primerne za postavitev funkcionalnih objektov ob naravoslovno učni poti. To so informativne table, počivališča, opazovalnica, avditorij in info točka.

izris poti

Prikazan je potek dela na terenu…

Vstop pri živalskem vrtu

Nekoliko neurejen dostop, je potrebno bolj natančno definirati. Pot ima v tem delu še vedno mestni značaj z veliko frekvenco ljudi, zato bi bilo potrebno dodati še kakšno počivališče.


vstop

Pri trim stezi

Prostor se proti levi strani poti odpira s travniki, kjer se v dopoldanskem času pasejo srne, zato bi se lahko na pregledni jasi uredila opazovalnica za srne.

pri trim stezi

Mokrišče Mali Rožnik in Pot po grebenu

Mokrišče Mali Rožnik je botanično zelo zanimiv in občutljiv prostor, zato naj se v njegovo bližino ne posega. Potrebne ureditve se lahko izvedejo v dovolj veliki razdalji, tako da obiskovalci ne motijo živali v mokrišču. Pot po grebenu je zanimiva zaradi razgibanosti, različnih podlag (korenine, utrjena pot, stopničke, štori) ter tudi posameznih osamelih dreves, ki so nekakšni poudarki v prostoru.

mokrišče

Avditorij

Do avditorija pridemo po stopničkah, kjer se nam prostor razširi. Ta jasa v gozdu je nekakšno vozlišče v prostoru, saj se tu stekajo gozdne poti, ki se nato vračajo proti mestu, Mostecu, na Rožnik in na razgledišče Drenikov vrh. Prostor je primeren za ureditev avditorija v manjšem obsegu. Prostor avditorija dopolnjuje program gozdne glasbe.

avditorij

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: