O projektu

Na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani se število obiskovalcev vsako leto povečuje. Poudarjena je rekreacijska vloga gozda, v zadnjem času pa postaja vse pomembnejša tudi vzgojno-izobraževalna. Nekaj tovrstne infrastrukture je na območju že prisotne (Jesenkova gozdna učna pot, table Zavoda za varstvo narave), vendar pa so na območju potrebne izboljšave.

Cilj projekta je priprava idejnega načrta naravoslovne učne poti. Umanotera bo s pomočjo prostovoljcev (mladi strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva in lesarstva) pripravila idejni načrt do takšne mere, da bo možna njegova takojšna izvedba. Načrt bo izdelan na podlagi sodobnih principov, ki bodo pot naredili zanimivo in privlačno za obiskovalce, hkrati pa ne bo preveč motila podobe gozdnega prostora ter ogrožala ranljivih in zaščitenih ekosistemov. Naravoslovna učna pot bo sestavljena iz naravoslovno-biološkega in gozdno-lesnega kraka.

Izvajalec projekta: UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Resljeva 20, 1000 Ljubljana.

Projekt finančno podpira Mestna občina Ljubljana.

Projekt poteka od marca do novembra 2013. Večina dela bo opravljenega v pomladnih in poletnih mesecih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: